ABOUT US
Vision and Mission

Tầm nhìn:

ApolloVietnam phấn đấu trở thành công ty cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam, thực hiện giấc mơ cải thiện thu nhập và điều kiện sống của nông dân Việt Nam.

Sứ mệnh:

Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm của mình với cuộc sống, con người và xã hội, ApolloVietnam cam kết thực hiện 03 mục tiêu: duy trì tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội và bảo vệ môi trường một cách bền vững.

Giá trị cốt lõi:

Năng động: Trong điều kiện hội nhập trở thành xu thế tất yếu và khoa học kỹ thuật là động lực để thúc đẩy xã hội phát triển, chúng tôi không ngừng nỗ lực tạo sự khác biệt trong sản phẩm và dịch vụ để thích nghi với sự thay đổi của xã hội và làm cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Sáng tạo: Nhận thức rõ sáng tạo là động lực để phát triển công ty, chúng tôi luôn khuyến khích và tạo môi trường cho nhân viên đưa ra các giải pháp sáng tạo và đột phá, không ngừng thử nghiệm những ý tưởng mới, độc đáo nhằm phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao, gia tăng giá trị hạt giống cây trồng theo hướng tích hợp và đổi mới công nghệ.

Chuyên nghiệp: Chúng tôi luôn nỗ lực tối ưu hóa mọi hoạt động của công ty thông qua việc tập trung vào lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính; Tạo ra sự hoàn chỉnh về chất lượng và hiệu quả công việc; Xây dựng hệ thống quản trị tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế, minh bạch, công khai, đồng bộ và nhất quán; Quản trị đội ngũ nhân sự với tác phong làm việc công nghiệp, khoa học và kỷ cương, không ngừng nỗ lực học hỏi, có ý thức trách nhiệm và tinh thần hợp tác.
ABOUT US
       Vision and Mission
       Organization Chart
       Our People