GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Apollo Việt Nam - ApolloVietnam là doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp. Công ty không ngừng cung cấp ra thị trường những sản phẩm giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng đảm bảo, phân bón tốt, chuyển giao các dịch vụ khoa học kỹ thuật đem lại sự hài lòng cho khách hàng trên mọi miền của đất nước và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam và cho xã hội.
GIỚI THIỆU
       Nhân sự