PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐÓNG GÓP XÃ HỘI

  • Apollo Việt Nam đã tích cực tham gia và vận động cán bộ nhân viên hưởng ứng các hoạt động từ thiện như xây nhà tình nghĩa cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình nghèo; Đóng góp tiền lương hỗ trợ đồng bào lũ lụt; Tham gia các chương trình khác cùng mặt trận Tổ Quốc các tỉnh Hà Tĩnh, Lào Cai,Quảng Nam,Tây Ninh như xây nhà tình nghĩa, tặng áo ấm, .... 
  • Tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo như chương trình phát triển nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo cho các tỉnh miền núi phía Bắc, các hộ dân nghèo được công ty giải quyết cho cấp tín dụng sản xuất không lấy lãi và đặc biệt chương trình bảo hiểm sản xuất đối với sản xuất hạt lai đã giúp hạn chế rủi ro và nông dân nhiều tỉnh có cơ hội tiếp cận với khoa học tiên tiến.
  • Thông qua các hình thức liên kết sản xuất giống cho công ty, người nông dân được đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ miễn phí từ đó chủ động trong sản xuất, có việc làm ổn định và tăng thu nhập, thay đổi cách thức sản xuất tự cung tự cấp quy mô nhỏ sang tổ chức hàng hóa, quy mô lớn, xây dựng nên các làng nghề công nghệ.
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
       Tổng quan