ĐỐI TÁC
QUỐC TẾ

Công ty có quan hệ hợp tác nghiên cứu, khảo nghiệm, trình diễn, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHKT giống cây trồng với các công ty, tổ chức quốc tế:

   Là thành viên của Hiệp hội giống Châu Á Thái Bình Dương (APSA)
   Là thành viên của Hiệp hội hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia.
   Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng KHKT, thương mại đối lưu với các công ty của Trung Quốc và Ấn Độ như:
       Công ty TNHH giống cây trồng Thịnh Dụ - Tứ Xuyên - Trung Quốc
       Công ty TNHH công nghệ cao Xuyên Nông - Tứ Xuyên - Trung Quốc
       Công ty TNHH giống cây trồng Vạn Thiên - TP Nam Ninh - Trung Quốc
       Công ty TNHH giống cây trồng Phong Lạc - An Huy - Trung Quốc
       Công ty TNHH giống cây trồng công nghệ cao Winall - An Huy - TQ
       Công ty giống cây trồng Advanta - Ấn Độ
ĐỐI TÁC
       Trong nước
       Quốc tế