ĐỐI TÁC
TRONG NƯỚC

Apollo Việt Nam tập trung đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHKT. Đặc biệt phối hợp với các Viện, các trường ĐH, các cơ sở nghiên cứu để tạo ra các giống cây trồng mới đáp ứng yêu cầu phát triển của sản xuất. 

Các đơn vị hợp tác:       
    Viện KHNN Việt Nam (VAAS)       
    Học viện nông nghiệp Việt Nam.
    Viện Di truyền Nông nghiệp
    Viện Cây lương thực và cây thực phẩm
    Trường ĐHNN Tứ Xuyên - Trung Quốc
    Các nhà khoa học trong và ngoài nước...
ĐỐI TÁC
       Trong nước
       Quốc tế