BẠN NHÀ NÔNG
QUY TRÌNH KỸ THUẬT GIỐNG CÂY TRỒNG
 
27/12/2016   Hướng dẫn gieo trồng giống lúa Trân Châu Hương
Là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương chọn tạo.

27/12/2016   Hướng dẫn gieo trồng giống lúa lai F1 Xuyên Hương 506
Là tổ hợp lúa lai ba dòng (Xuyên hương 29A/Dung khôi 506) do công ty TNHH Giống cây trồng Trọng Bang-Tứ Xuyên- Trung Quốc chọn tạo

27/12/2016   Hướng dẫn gieo trồng giống lúa chất lượng ĐS1
Là giống lúa thuần Japonica, hạt tròn, gạo trong, cơm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu do Viện Di truyền Nông nghiệp nhập nội và tuyển chọn.

BẠN NHÀ NÔNG
            Giống lúa thuần
            Giống lúa lai
            Giống rau đậu