PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Apollo Việt Nam nhận thức được nhiệm vụ bảo vệ môi trường là đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp. Trong mọi hoạt động của Apollo Việt Nam đều hướng đến trách nhiệm đối với môi trường. Trách nhiệm được thể hiện thông qua việc gìn giữ môi trường tại nơi làm việc, môi trường sống của cộng đồng dân cư xung quanh, sử dụng và tiết kiệm tối đa các nhiên liệu sạch, vật liệu tái chế trong bảo quản, chế biến, đóng gói hàng hóa. 

Apollo Việt Nam nỗ lực và đã có những thành công trong định hướng phát triển đến các dòng sản phẩm xanh, những sản phẩm có khả năng chống chịu với sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển được ở cả những vùng có điều kiện canh tác và khí hậu khắc nghiệt. Quy trình sản xuất hữu cơ bền vững sử dụng ít phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật kết hợp với các quy trình canh tác tổng hợp, tập trung, tưới tiêu kiệm nước sẽ giảm thiểu tác động tới môi trường trong sản xuất và tạo ra các dòng sản phẩm sạch an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
       Tổng quan