GIỚI THIỆU
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Chiến lược 2016 – 2020, tầm nhìn 2025:

Nhạy bén với xu thế phát triển của thế giới cũng như dựa trên việc thấu hiểu nhu cầu tiêu dùng nội địa. Vinaseed xây dựng mục tiêu phát triển dòng sản phẩm chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gia tăng giá trị hạt giống theo hướng tích hợp công nghệ kết hợp khai thác chuỗi giá trị sản phẩm.
GIỚI THIỆU
       Nhân sự