BẠN NHÀ NÔNG
QUY TRÌNH KỸ THUẬT GIỐNG LÚA THUẦN

 
27/12/2016   Hướng dẫn gieo trồng giống lúa Trân Châu Hương
Là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương chọn tạo.

27/12/2016   Hướng dẫn gieo trồng giống lúa chất lượng ĐS1
Là giống lúa thuần Japonica, hạt tròn, gạo trong, cơm ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu do Viện Di truyền Nông nghiệp nhập nội và tuyển chọn.

BẠN NHÀ NÔNG
            Giống lúa thuần
            Giống lúa lai
            Giống rau đậu