BẠN NHÀ NÔNG
QUY TRÌNH KỸ THUẬT GIỐNG LÚA LAI

 
27/12/2016   Hướng dẫn gieo trồng giống lúa lai F1 Xuyên Hương 506
Là tổ hợp lúa lai ba dòng (Xuyên hương 29A/Dung khôi 506) do công ty TNHH Giống cây trồng Trọng Bang-Tứ Xuyên- Trung Quốc chọn tạo

BẠN NHÀ NÔNG
            Giống lúa thuần
            Giống lúa lai
            Giống rau đậu