BẠN NHÀ NÔNG
QUY TRÌNH KỸ THUẬT GIỐNG LÚA THUẦN


Hướng dẫn gieo trồng giống lúa Trân Châu Hương

Là giống lúa thuần chất lượng, tiềm năng năng suất cao do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương chọn tạo.
I. Nguồn gốc: Là giống lúa thuần chất lượng cao của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương.
II. Đặc điểm giống
- Là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ.
- Thời gian sinh trưởng: Tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ vụ Xuân 135-140 ngày; vụ Mùa 105-110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 3-5 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3-5 ngày so với khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày; vụ Hè thu 100-105 ngày.
- Cao cây 100-105 cm, đẻ nhánh khỏe, thân cứng, chống đổ tốt. Bông to, xếp hạt dày, hạt nhỏ, màu vàng sáng. Khối lượng 1000 hạt 20-21 gram, gạo trắng trong, bóng đẹp, tỷ lệ gạo nguyên cao, cơm thơm, mềm, ngon tương đương gạo Thái Lan. Cơm không nát, có mùi thơm nhẹ.
- Năng suất trung bình 60-65 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 70-75 tạ/ha.
- Chống chịu sâu bệnh khá, chịu lạnh khá, chịu thâm canh.
III. Yêu cầu kỹ thuật
- Chân đất: Thích hợp với chân đất vàn, vàn cao và vàn hơi thấp.
- Thời vụ: Theo hướng dẫn của mỗi địa phương,có thể tham khảo lịch thời vụ sau:
  • Khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc Bộ: trà Xuân muộn gieo 25/1-10/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân cấy tuổi mạ 3-3,5 lá (gieo mạ dược cấy tuổi mạ 4,0-4,5 lá); vùng núi Đông Bắc gieo mạ đầu tháng 3, cấy trước 5/4; vụ mùa gieo trong tháng 6, cấy tuổi mạ 12-15 ngày.
  • Khu vực Bắc Trung Bộ: vụ Xuân gieo 20/1-5/2, tuổi mạ cấy 3-3,5 lá với mạ dày xúc (mạ dược cấy 4-4,5 lá), vụ Hè thu gieo 20/5-5/6 cấy tuổi mạ 12-15 ngày. 
  • Khu vực Nam Trung Bộ: vụ Đông xuân gieo sạ 1-20/1; vụ Hè thu gieo sạ 20/5-5/6.
- Mật độ cấy: 45-50 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm, cấy nông tay.
- Phân bón: để đạt năng suất cao cần bón phân cân đối, tập trung, bón sớm và khuyến cáo sử dụng phân tổng hợp NPK bón lót và bón thúc. Lượng phân bón tùy theo từng loại đất, trên chân đất trung bình bón:
* Đối với phân tổng hợp NPK:
Dùng phân tổng hợp NPK Văn Điển bón cho lúa:
- Bón lót (trước khi bừa cấy): Bón 7-8 tấn phân hữu cơ (hoặc 2000 kg phân vi sinh) + 560-700 kg/ha phân NPK (5:10:3).
- Bón thúc (khi lúa bén rễ hồi xanh): Bón 280-340 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg phân đạm urê cho vụ Xuân; bón 250 - 300 kg/ha phân NPK (16:5:17) + 30 kg đạm urê cho vụ Mùa kết hợp làm cỏ sục bùn.
* Đối với phân đơn:

Loại phân

ĐVT

Vụ xuân

Vụ mùa, hè thu

1ha

1sào BB (360m2)

1sào TB (500m2)

1ha

1sào BB (360m2)

1sàoTB (500m2)

Phân hữu cơ

tấn

8-10

0,3-0,4

0,4-0,5

8-10

0,3-0,4

0,4-0,5

Đạm Urea

kg

200-220

7-8

10-11

180-200

6,5-7

9-10

Supe lân

kg

450-500

16-18

23-25

450-500

16-18

23-25

Kaliclorua

kg

140-160

5-6

7-8

160-180

6-6,5

8-9


- Cách bón: Bón lót (trước khi bừa cấy) toàn bộ phân hữu cơ (hoặc phân vi sinh), phân lân + 40% phân đạm + 20% phân kali; bón thúc lần 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 50% phân đạm + 30% phân Kali; bón thúc lần 2 (khi lúa đứng cái) bón lượng phân còn lại.

- Chăm sóc: Giữ đủ nước, tỉa dặm kịp thời, bón thúc sớm cho lúa đẻ sớm, đẻ tập trung, phát triển cân đối, có nhiều bông hữu hiệu, hạn chế sâu bệnh.

- Phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan Bảo vệ thực vật địa phương. Nên sử dụng thuốc AmistarTop 325EC hoặc Antracol 70WP + Nativo 750WG để phòng trừ tổng hợp nhiều loại bệnh.

- Thu hoạch: Gặt lúa vừa độ chín, phơi nắng nhẹ, không phơi quá mỏng, để tăng độ thơm của gạo.

*Khuyến cáo:

-Nên bón nuôi hạt bằng kalidihydrotriphotphat (KH2PO4) kết hợp phòng trừ bệnh lem lép hạt bằng thuốc Tilsuper. Phun thuốc Tilsuper 2 lần/vụ: lần 1 khi lúa bắt đầu trỗ và lần 2 phối hợp cùng với 3 kg KH2PO4 cho 1 ha khi lúa trỗ xong.

- Phân bón qua lá: Max.Kali – Humate, KH, Atonic, Komic, MĐ101…. phun vào thời điểm lúa đẻ nhánh, lúa trỗ 5 - 10%. Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên vỏ bao bì.

* Lưu ý:

- Thời vụ gieo cấy tùy theo lịch thời vụ của mỗi địa phương.
- Tuyệt đối không được bón đạm lai nhai. Có thể sử dụng các loại phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.
TIN KHÁC
BẠN NHÀ NÔNG
            Giống lúa thuần
            Giống lúa lai
            Giống rau đậu
       Tư vấn kỹ thuật