SẢN PHẨM
GIỐNG NGÔ


Ngô nếp lai HN90SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón