SẢN PHẨM
GIỐNG NGÔ


Giống ngô lai đơn HN45SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón