SẢN PHẨM
GIỐNG NGÔ


Giống Ngô lai đơn LVN10  • TGST ở phía Bắc và Bắc Trung bộ: vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Hè thu 100-105 ngày, vụ Thu đông 110-120 ngày. Ở phía Nam và nam Trung bộ: 105-120 ngày (tùy theo mùa vụ và độ cao).
  • Dạng hạt bán đá, màu vàng da cam đẹp. Tiềm năng năng suất cao, từ 10 - 12 tấn/ha. 
  • LVN10 chịu hạn, chịu chua phèn tốt, chống đổ khá, ít bị sâu bệnh hại.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón