SẢN PHẨM
GIỐNG RAU QUẢ


Bí đỏ lai F1 KoshiSẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón