SẢN PHẨM
GIỐNG RAU QUẢ


Cải bẹ mào gà HN428  • Cải bẹ mào gà (cải bẹ Nam Định) lá màu vàng nhạt, mép lá xoăn, có răng cưa, ngắn ngày, có thể dùng nấu canh và muối dưa. Từ gieo hạt đến khi trồng 25 ngày. Sau khi trồng 45-55 ngày thì có thể thu hoạch.
  • Thời vụ: gieo hạt từ tháng 8 đến tháng 11.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón