SẢN PHẨM
GIỐNG RAU QUẢ


Giống Cải mơ Hoàng Mai  • Cây có lá màu vàng nhạt, chất lượng ăn ngon và ngọt, thường dùng để nấu canh, ăn lẩu.
  • Chống chịu sâu bệnh khá, chịu nhiệt, chịu mưa. 
  • Thời vụ gieo trồng từ giữa tháng 7 đến tháng 12. Thu hoạch sau 30-40 ngày.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón