SẢN PHẨM
GIỐNG LÚA


Giống lúa chất lượng cao RVT- TGST: vụ Xuân miền Bắc từ 120-130, vụ Mùa 95-105 ngày tùy vùng khí hậu; Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110-115 ngày, vụ hè thu 100-105 ngày. Khu vực Nam Bộ vụ Đông xuân 100-105 ngày, vụ Hè thu 95-100 ngày.
- Chất lượng gạo thơm ngon, trong bóng, không bạc bụng.
- Tiềm năng năng suất 70-75 tạ/ha.
- Chống đổ tốt, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính đạo ôn, khô vằn, kháng bạc lá và rầy nâu…, khả năng thích ứng rộng khắp cả nước
- Thích hợp loại đất chân vàn, vàn cao, chịu úng và mặn tốt
- Thời vụ:gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón