SẢN PHẨM
GIỐNG LÚA


Lúa lai Xuyên Hương Ưu 506SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón