SẢN PHẨM
GIỐNG LÚA


Giống lúa chất lượng VS1  • VS1 Là giống lúa thuần chất lượng.ngắn ngày.
  • Cao cây từ 100-110 cm, phiến lá đứng, dầy, lá đòng lòng mo, đẻ nhánh khá, khóm gọn. 
  • Chất lượng gạo tốt, trong, cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm nhẹ.
  • Tiềm năng năng suất từ 65-70 tạ/ha. 
  • Chống đổ tốt, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…), khả năng thích ứng rộng, thích hợp chân đất tốt, có điều kiện thâm canh, đất vàn, vàn cao
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón