SẢN PHẨM
GIỐNG LÚA


Giống lúa thuần ĐB6  • Cao cây từ 100-105 cm, cứng cây, lá đứng, màu xanh đậm, trỗ tập trung.
  • Tiềm năng năng suất từ 80-90 tạ/ha. 
  • Khả năng chống đổ và chịu lạnh tốt, ít bị sâu bệnh hại.
  • Thích hợp trà Xuân muộn và Mùa sớm ở các tỉnh miền Bắc, Vụ Đông Xuân và Hè thu ở các tỉnh miền Nam Trung bộ
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón