SẢN PHẨM
GIỐNG LÚA


Giống lúa lai CNR6206  • CNR6206 là giống lúa lai ba dòng (C762A/RF106) gieo trồng được các vụ trong năm.
  • Chiều cao cây: 100 - 110 cm, cứng cây chống đổ tốt, đẻ nhánh khá, bông to, dài, nhiều hạt. 
  • Tiềm năng năng suất từ 90–95 tạ/ha.
  • Chống chịu sâu bệnh khá, chất lượng gạo ngon.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
SẢN PHẨM
       Giống cây trồng
            Giống lúa
            Giống ngô
            Giống rau quả
       Phân bón